• Tôi đã "diện kiến" đức Phật ở miền đất vàng như thế nào?
    Tôi đã “diện kiến” đức Phật ở miền đất vàng như thế nào?

    May mắn đến Myanmar vào thời điểm này cũng là lúc tiết trời mát mẻ nhất, theo hành trình 4 ngày của Vietrantour, tôi đã được tìm hiểu tín ngưỡng tâm linh của đất nước hơn 90% dân theo đạo Phật, “tận mục” những ngôi chùa linh thiêng bậc nhất cùng nhiều báu vật của Đức Phật.