• Giá: 1,245,000 ( chủ nhật – thứ 5 ); 1,890,000 vnđ ( thứ 6 – thứ 7 )
  • Diện tích: 38m2