• Liều trại giá: 150.000 đồng/người/đêm
  • Bao gồm : Lều, nệm, ghế bố, 2 lần tắm nước ngọt
  •  Nhà mát giá : 120.000 đồng/người/đêm
  • Bao gồm : ghế bố, 2 lần tắm nước ngọt