• Giá: 300.000 đồng/nhà ống/đêm
  • Ống máy lạnh phụ thu 100.000đ/nhà ống/đêm 
  • Phí bao gồm : ghế bố và tắm hồ bơi miễn phí