Phòng ba giường  tối đa 6 người

Giá ngày thường : 500.000 vnđ

Giá cuối tuần : 750.000 vnđ