• Diện tích: 65m2
  • Hướng nhìn: bãi biển 
  • 02 Giường đơn