• Diện tích: 35m2
  • Hướng nhìn: Vườn
  • 02 Giường đơn