Giá ngày thường : 300.000 vnđ

Giá cuối tuần : 350.000 vnđ