• Giá: 650000 đ/ ( từ thứ 2 – thứ 6 & Chủ nhật ), 700000 đ ( Thứ 7 )
  • Diện tích: 50 m2