• Giá: 500000 đ/( từ thứ 2 – thứ 6 & Chủ nhật ), 550000 đ ( Thứ 7 )
  • Diện tích: 40 m2