Phòng đơn ( 300.000đ ) 200.000VNĐ / 1 đêm
Phòng đơn cho 2 người
Giảm còn 200.000đ – Áp dụng : T2 – T6

Được trang trí hài hòa, đơn giản với đầy đủ tiện nghi.