Giá ngày thường : 200.000 vnđ

Giá cuối tuần : 250.000 vnđ