• Diện tích: 30m2
  • Hướng nhìn: Cảnh vườn
  • 01 giường đôi