• Diện tích: 30m2
  • Hướng nhìn: ra biển, hồ bơi
  • 02 Giường đơn