P. Tập thể ( 700.000đ ) 500.000VNĐ / 1 đêm
Phòng tập thể cho trên 9 người
Giảm còn 500.000đ – Áp dụng : T2 – T6
Phòng tập thể rộng phù hợp cho gia đình, bạn bè.