• Giá: 750000 đ/ ( từ thứ 2 – thứ 6 & Chủ nhật ), 800000 đ/ ( Thứ 7 )
  • Diện tích: 50 m2